Avlingsskadeerstatning

For de som ser at det kan bli aktuelt å søke om avlingsskadeerstatning på grunn av den langvarige tørken, er det viktig å ta kontakt med landbrukskontoret i kommunen så snart som mulig. Dette for at skaden skal kunne bli registrert av landbrukskontoret. 

For mer informasjon se landbruksdirektoratet sine hjemmesider:
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/erstatning/klimabetingende-skader/avlingssvikt/viktig-informasjon-ved-mulig-avlingssvikt-forarsaket-av-varforhold

 

Nytt navn, samme folka!

Fra 1. januar 2018 heter vi ikke lenger Bø Rekneskapslag SA, men Bø Økonomi og Regnskap AS. For deg som kunde vil ting fortsette akkurat som før!

artikkel BB

Frist for engangsløft i festeavgift

Har du festetomter der kontrakten er forlenget i tidsrommet 01.01.2006 - 30.06.2015? Da bør du lese denne artikkelen fra Bondebladet av 23. november:

Artikkel om tomtefeste, november 2017

Fristen for å foreta et engangsløft i festeavgiften er 31. desember. Ta gjerne kontakt med din regnskapsfører om du er i tvil.